Split payment – co to jest i na czym polega?

1 lipca 2018 roku Ministerstwo Finansów wprowadziło zmianę w ustawie o VAT. Wdrożony został tzw. Mechanizm Podzielonej Płatności, zgodnie z którym płatność za towar bądź usługę będzie podzielona na kwotę VAT oraz kwotę netto – każda z nich zostanie przy tym przekazana na odrębne rachunki. Nabywca opłacający fakturę ze wskazaną wartością podatku będzie przesyłał kwotę VAT na rachunek VAT dostawcy, natomiast kwotę netto przeleje na bieżący rachunek bankowy.

Należy podkreślić, że stosowanie opisywanego mechanizmu nie jest obowiązkowe. Decyzję podejmuje nabywca – może dokonać jednej płatności lub wybrać przelew z wydzieloną kwotą podatku VAT (przy użyciu właściwego komunikatu). Nie potrzebuje do tego zgody dostawcy. Warto jednak dodać, że Ministerstwo Finansów prowadzi prace nad tym, aby podzielone płatności stały się obligatoryjne w niektórych branżach, określanych mianem wrażliwych.

Split payment a VAT

Płatności podzielone mają na celu zwiększenie wpływów z tytułu VAT do skarbu państwa – narzędzie ma zapobiec wyłudzeniom podatku i uniemożliwiać jego zmniejszenie, a także zapewnić organom podatkowym możliwość nadzoru nad ich przepływem. Przyniesie pożytek również podmiotom gospodarczym, które zdecydują się na korzystanie z nowego mechanizmu. Wiążą się one z brakiem podwyższonych odsetek wynikających z zaległości w VAT oraz przyspieszeniem zwrotu nadwyżki VAT. Dodatkową korzyścią dla vatowców wybierających split payment jest ponadto brak nadkładania sankcji VAT i wyłącznie odpowiedzialności solidarnej, której przepisy stosowane są wobec nabywców w związku ze zobowiązaniami podatkowymi dostawców.

Podzielona płatność wiąże się także z ograniczonym dostępem do środków finansowych – kwoty trafiające na rachunek VAT mogą być wypłacone wyłącznie w celu opłacenia podatku VAT w Urzędzie Skarbowym, wpłacenia VAT na rachunek VAT dostawcy lub wykonania zwrotu VAT. Wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek podatnika Naczelnik US może zadecydować o innym ich przeznaczeniu.

Co jeszcze należy wiedzieć o Mechanizmie Podzielonej Płatności?

Z narzędzia można korzystać wyłącznie w sektorze B2B, co oznacza, że jest ono dedykowane przedsiębiorcom dokonującym zakupów u innych przedsiębiorców. Nie znajdzie więc zastosowania w przypadku konsumentów nieprowadzących działalności gospodarczej.

Ponadto metoda split może okazać się niezwykle istotna podczas nawiązywania współpracy z nowymi, niepewnymi kontrahentami. Wpłynie na transparentność działań, wspomniane wcześniej wyłączenie wspólnej odpowiedzialności oraz brak podwyższonych odsetek. Dla nabywców jej zastosowanie jest także potwierdzeniem zachowania staranności przy zawieraniu transakcji. Mechanizm ten umożliwia ponadto dokonywanie płatności tylko w złotych polskich, a polskie banki zostały zobowiązane do założenia rachunku VAT wszystkim przedsiębiorstwom dysponującym kontem firmowym. Co ważne płatności przy użyciu split payment nie muszą dotyczyć wszystkich faktur, a jedynie wybranych.