Jeden indywidualnyrachunek w ZUS:zamiast trzech przelewów - jeden.

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy płatnicy składek będą dokonywać płatności z tytułu wszystkich składek na jeden indywidualny numer rachunku. Co ciekawe będzie to standardowe polecenie przelewu. Jeszcze w tym roku ZUS płatnicy otrzymają informacje o indywidualnym numerze konta, aby wiedzieli, na jaki rachunek dokonać wpłat z tytułu składek od nowego roku.Jeśli masz profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS), informacja o numerze rachunku zostanie udostępniona na Twoim koncie. Zaloguj się na PUE i sprawdź swoje dane, szczególnie dane adresowe, nr telefonu i e-mail. Jeśli dane są nieaktualne - uaktualnij je, albo skoryguj. Jeśli nie masz konta na PUE – informacje o rejestracji profilu na PUE znajdziesz na stronie ZUS http://www.zus.pl/pue/rejestracja.