Czy przyznanieemerytury zależyod stażu pracy?

Chciałabym skorzystać z obniżenia wieku emerytalnego i złożyć wniosek o emeryturę od razu, gdy ukończę 60 lat. Jaki staż pracy muszę udowodnić, aby otrzymać to świadczenie?Od 1 października 2017 r. kobieta będzie mogła otrzymać emeryturę, po ukończeniu 60 lat oraz - tak jak do tej pory - gdy udokumentuje jakikolwiek okres ubezpieczenia. Nie musi więc Pani mieć ściśle określonego stażu pracy. Staż ten ma jednak wpływ na wysokość emerytury. Od okresów składkowych (na przykład zatrudnienia, opłacania składek ZUS z działalności gospodarczej) i nieskładkowych (m.in. korzystania z zasiłku chorobowego lub opiekuńczego) zależy również gwarancja wypłaty emerytury w minimalnej wysokości (od 1 marca 2017 r. wynosi 1000 zł). Jeżeli kobieta będzie miała 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych to emerytura nie może być niższa od kwoty minimalnej.